MR.GREEN

Algemene Voorwaarden

Mr.Green heeft zijn algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Vindt hij fijn, dan begrijpen we allemaal waar we aan toe zijn.  Zijn algemene voorwaarden gelden voor alle Mr.Green diensten en producten. Heb je zelf ook inkoop- of andere voorwaarden? Dan gelden toch die van Mr.Green, tenzij we schriftelijk bevestigen ermee akkoord te gaan.

Introductie

Wij zijn dus Mr.Green! Wij verhuren de stoerste kantoor- en vergaderruimte van Nederland en zorgen voor een lekker hapje en drankje om te zorgen voor een energieke werkdag en/of vergadering. En dan ben jij er, de gebruiker. Jij bent degene die onze kantoorlocaties huurt of vergaderruimte gebruikt.  

Je kunt ons zo bereiken:

Bellen: 055-3011 082

Mailen: info@mrgreen.works

Schrijven: Mr.Green Apeldoorn BV, Wapenrustlaan 11, 7321 GP Apeldoorn

Meer weten: www.mrgreen.works
Vriend worden: Facebook.com/MrGreenWorks
Volgen op Instagram: @mrgreenworks

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18:00 uur

Dit is ons KvK-nummer: 71506039

Dit is ons BTW-identificatienummer: NL858741386B01

Registratie

Mr.Green houdt van gadgets, hij heeft dan ook zijn eigen app laten bouwen waarmee je reserveringen en bestellingen kan doen. Om gebruik te maken van de diensten van Mr.Green moet je jezelf eenmalig registreren. Dan weten we wie je bent én krijg je korting! Maak je een boeking namens een bedrijf? Dan bevestig je met het aanmaken van een account dat jij daartoe bevoegd bent, en kan je betalen op factuur.. 

Misbruik, daar houden we niet van. Mocht dit voorkomen, dan hebben wij het recht om jouw account te verwijderen en de registratie ongedaan te maken.

Jouw Mr.Green boeking
Wanneer je kantoorruimte of een vergaderruimte bij ons huurt: 

 1. Ga je een overeenkomst aan met Mr.Green. Hij verzorgt de reservering en de transactie en zorgt dat alles gereed staat voor jouw werkdag of vergadering. Jij als gebruiker bent er verantwoordelijk voor dat je de juiste gegevens aanlevert voor een goede administratieve afhandeling. 
 2. Als je een reservering bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail.
 3. Via de Mr.Green app kun je jouw boekingen bekijken en desgewenst veranderen of uitbreiden.

De prijs 

 1. De prijzen van de vergaderruimtes zijn flexibel en worden op een eerlijke manier bepaald op basis van vraag en aanbod.
 2. De prijzen staan in ons systeem en communicatie vermeld zonder BTW. 

 De betaling

 1. Via Mr.Green kun je direct met pin betalen of met iDeal, creditcard. Als je een zakelijk account hebt kan je ook betalen op factuur. 
 2. De factuur moet je binnen dertig dagen betalen, ook al ben je het er niet mee eens. Betaal je niet op tijd? Dan moeten we helaas rente in rekening brengen. Dat is 5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger ligt. Dan geldt die. De rente loopt vanaf het moment dat je had moeten betalen totdat je daadwerkelijk betaalt.
 3. Alle extra kosten, zoals gerechtelijke en incassokosten, zijn ook voor jou. Niet erg gezellig allemaal. Gewoon betalen is dus voor iedereen het prettigst.
 4. Niet te hopen, maar mocht je failliet gaan of surseance van betaling moeten aanvragen, dan mogen we de openstaande rekening direct opeisen. 

Wijzigen of annuleren  

 1. Moet je annuleren? Kan gebeuren. Dat kan tot 24 uur van tevoren kosteloos. Daarna moet je het volle bedrag betalen.
 2. Annuleren moet via je account. Annulering via e-mail geldt niet.

Huisregels 

Je moet je aan de huisregels van Mr.Green, dat spreekt voor zich. En, Mr.Green mag om jouw ID vragen als hij dat nodig vindt.   

Klachten en geschillen 

Ben je niet tevreden over Mr.Green? Dan horen we dat graag. Je kunt een klacht mailen naar info@mrgeen.works. We doen er dan alles aan om met een oplossing te komen. 

Aansprakelijkheid 

Hiervoor is Mr.Green wel en niet verantwoordelijk: 

 1. Wij zijn verantwoordelijk voor vergaderruimte. Dus als het kantoor of de vergaderruimte niet voldoet aan de specificaties die in de omschrijving stonden, dan kun je ons hierover aanspreken.
 2. Voor schade zijn we niet verantwoordelijk, of dat nu reputatieschade, schade door gebruik van een stoel of een val is. 
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd ingevoerde gegevens in ons systeem. Of jij dat nu deed, of iemand anders.
 4. Overmacht valt ook echt buiten onze verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan: onvoorziene hardware en software defecten, stroom- of internetstoringen, brand, bliksem, ontploffingen, wanorde, overstromingen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog of handelingen van autoriteiten.
 5. Creëert een gebruiker schade aan de verhuurplek? Dan is Mr.Green niet verantwoordelijk, maar de gebruiker. 

Privacy 

Mr.Green gaat uiteraard zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor de Privacy Statement op onze site. 

Intellectueel eigendom 

Alle content is van Mr.Green, van afbeeldingen tot teksten. Niemand mag die zomaar gebruiken zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. 

Disclaimer

De content op onze site en in de Mr.Green app is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar foutjes blijven menselijk. Mocht er een fout staan, dan herstellen we die zo snel mogelijk. Mr.Green is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen. 

Het recht 

Mr.Green is zijn gevestigd in Nederland, dus is het Nederlands recht van toepassing.  

MR.GREEN

Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE MR.GREEN VERWERKT

Mr.Green respecteert jouw privacy en doet met de gegevens die hij van jou heeft opgeslagen geen gekke dingen. Hij heeft jouw gegevens in zijn digitale archiefkast opgeslagen omdat je gebruik (hebt) maakt van zijn kantoor- of vergaderlocaties, de nieuwsbrief of website leest en/of omdat je deze zelf met Mr.Green hebt gedeeld.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Mr.Green gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Mr. of Mrs.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening- of creditcardnummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Mr.Green gebruikt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Mr.Green verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

DELEN MET ANDEREN

Hoewel Mr.Green houdt van liken en delen, deelt Mr.Green jouw persoonsgegevens niet met derden. Alleen als dit echt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen dat zij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Mr.Green gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je mag de door Mr.Green geregistreerde persoonsgegevens altijd in zien, corrigeren of laten verwijderen. Wil je dat, kan je een mail met jouw verzoek sturen naar info@mrgreen.works. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Mr.Green zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

BEVEILIGING

Mr.Green neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@mrgreen.works.

 

MR.GREEN

Huisregels

Onderstaande huisregels zijn van toepassing op alle kantoor- en vergaderlocaties van Mr.Green evenals op de door Mr.Green georganiseerde evenementen, trainingen en catering op locatie.

Algemeen:

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op de kantoor- en vergaderlocaties van Mr.Green.
 • Alle aanwijzingen in het kader van deze huisregels door medewerkers van Mr.Green moeten direct worden opgevolgd.
 • Klachten kan je direct bij de locatiemanager melden.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
 • Aan gasten jonger dan 18 jaar worden géén alcoholische dranken verstrekt; bij twijfel wordt legitimatie gevraagd.
 • Gevonden voorwerpen dien je bij de dichtstbijzijnde Mr.Green medewerker in te leveren.
 • Directie en medewerkers van Mr.Green, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade opgelopen bij het verblijf in en rondom de kantoor- en vergaderlocaties van Mr.Green, tenzij bij aantoonbaar grove nalatigheid.
 • Mr.Green is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe of elders in het gebouw.
 • In de kantoor- en vergaderlocaties van Mr.Green is cameratoezicht aanwezig. Bij calamiteiten worden de beelden aan de politie overhandigd en door hen onderzocht.
 • Bij het vermoeden van aanzetten tot ongeregeldheden kan er visitatie plaatsvinden.


Het is niet toegestaan

 • drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen,
 • wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 • diefstal of vernielingen te plegen;
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • discriminerende opmerkingen te maken;
 • door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
 • iemands goede naam en eer aan te tasten;
 • eigen drank of etenswaren bij zich te hebben;
 • glaswerk e.d. buiten het gebouw te brengen;
 • overmatig te drinken;
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving;
 • het Mr.Green internetnetwerk te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • het Mr.Green internetnetwerk te gebruiken voor het downloaden of bezoeken van illegale of aanstootgevende content.


De toegang kan worden geweigerd als je:

 • je niet houdt aan bovenstaande huisregels
 • zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs bent
 • de toegang eerder is ontzegd.


Bij het plegen van misdrijven

 • word je aangehouden en worden relevante goederen (drugs, wapens, e.d.) in beslag genomen;
 • word je direct overgedragen aan de politie;
 • doen wij aangifte of dienen een klacht in.


BIJ HET NIET NALEVEN VAN ONZE HUISREGELS

 • word je uit de locaties van Mr.Green verwijderd en word je de toegang tot de kantoor- en vergaderlocaties van Mr.Green ontzegd;
 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

MR.GREEN IS POWERED
BY GREEN.DNA


Pin It on Pinterest